Home>Dịch vụ Tư vấn Pháp Lý Doanh Nghiệp>Dịch vụ quyết toán thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 2020, người lao động còn phải xác định các khoản giảm trừ gia đạo của bản thân để bảo kê lợi ích của cá nhân. Vậy trong những trường hợp nào thì công nhân được giảm giảm trừ và mức giảm trừ như thế nào? Công ty dịch vụ kế toán Tphcm xin chia sẻ Dịch vụ quyết toán thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN theo năm cập nhật 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 2020

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh lúc quyết toán thuế TNCN

Để quyết toán thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh. Cụ thể những khoản giảm trừ gia cảnh sẽ được vào thu nhập chịu thuế của tư nhân trước lúc xác định thu nhập tính thuế từ lương bổng, tiền công thực hành theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia đạo được thực hiện như sau:

 • Giảm trừ gia đạo là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước lúc tính thuế đối với thu nhập trong khoảng buôn bán, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.
 • Trường hợp tư nhân trú ngụ vừa sở hữu thu nhập trong khoảng buôn bán, vừa với thu nhập trong khoảng lương lậu, tiền công thì tính giảm trừ gia đạo 1 lần vào tổng thu nhập trong khoảng kinh doanh và từ lương bổng, tiền công.

Mức giảm trừ gia cảnh

 • Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
 • Đối sở hữu mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN giảm trừ gia cảnh 2020

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

 • Người nộp thuế với đa dạng nguồn thu nhập trong khoảng tiền lương, tiền công, trong khoảng kinh doanh thì tại một thời khắc (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia đạo cho bản thân tại 1 nơi.
 • Đối mang người nước ngoài là cá nhân trú ngụ tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân trong khoảng tháng 01 hoặc trong khoảng tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần trước nhất với mặt tại Việt Nam tới tháng chấm dứt hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

 • Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ví như người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
 • Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ thuế quan cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được trợ thời tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể kể từ đăng ký.
 • Đối mang người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia đạo trước ngày Thông tư này với hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ khi tháng phát sinh bổn phận nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hành quyết toán thuế và với đăng ký giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc.
 • Riêng đối mang người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản một, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đấy.
 • Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào 1 người nộp thuế trong năm tính thuế.
 • Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia đạo vào 1 người nộp thuế.

Xem thêm

2020/11/23Thể loại : Dịch vụ Tư vấn Pháp Lý Doanh NghiệpTab :

Đối tác: thu mua vảithu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệu